Seija Zimmermann om samarbete i Norden

Under 1900-talets andra hälft utvecklades ett nytt sätt att samarbeta och arbeta tillsammans i de nordiska länderna. Detta blev tydligt inte minst på kultur- och utbildningsområdet, där öppnandet av gränser äntligen tillät den fria rörligheten av människor mellan dessa länder. Det sa Seija Zimmermann i samband med nordiska sommarkonferensen i Goetheanum 2015.
Seija Zimmermann är från Finland och var Vorstands-medlem vid Allmänna Antroposofiska Sällskapet i Goetheanum från 2006 till 2018. Seija Zimmermann har intervjuats av Louis Defèche om frågor som ligger hennes hjärta nära.

Les mer

Vård i livet och döden

I boken ger Raili Hake dig möjlighet ta del av flera människors långa erfarenheter och gedigna kompetens i vården av döende patienter. 27 personer berättar om sina känslor och tankar om döden, personer som antingen valt i sitt yrkesliv att vårda och sköta om människor vid livets slut eller har vårdat en anhörig. Fokus är just hur vi kan hjälpa en döende att leva värdigt. Boken utkom 2019 och kan beställas via Osuuskunta Ciris: (30€).

Les om «Vård i livet och döden»

Oslokursene – møtested for hele Skandinavia

Steinerhøyskolen arrangerer Oslokursene hver sommer i uke 30 og 31. Kursene har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia, og de er åpne for alle interesserte. Samlingene foregår på Rudolf Steinerskolen på Hovseter i Oslo. Uke 30: Grunnkurs for nye lærere, vikarer og assistenter. Uke 31: Oslokurset. Kurs i de ulike undervisningsfagene for lærere i grunnskolen. Uke 31: Barnehagekurset. Påmeldingen fra påsketider. Kurset i 2020 er avlyst pga den pågående Korona-situasjonen. Planlagte foredrag og arbeidsgrupper flyttes til 2021.

Les om Oslokursene

Dialogos medie- og ressurssenter

Dialogos er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter i Norge innen utdannelse, helse og omsorg, landbruk, med flere. På Dialogos.no får du oversikt over alle antroposofiske virksomheter, informasjon og aktiviteter som foregår i Norge.

Les mer på Dialogos.no

Trialog Tankesmedja i Sverige bearbetar frågor om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med ett holistiskt perspektiv. Vår samhällsanalys utgår ifrån tregreningens ideal om en demokratisk rättsstat, ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi, först framförda av filosofen Rudolf Steiner, antroposofins grundare.

Les mer på trialogtankesmedja.se

AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig nyhetsbrev som sendes per epost til cirka 3200 mottakere i Norden. Nyhetsbrevet utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker. AntroPost startet opp i desember 2006 og har utkommet 128 fram til 2020. Ønsker du å motta AntroPost, kontakt: .

Les tidligere utgivelser av AntroPost

Tanker og bilder om et nordisk ord – et foster

Ordet klinger allerede i vår nasjonalsang som er skrevet på svensk: «Vårt land, vårt land, vårt fosterland», sa Riitta Harjunen under konferansen Norden i Goetheanum. Men ordet «et foster» fører inn i et helt annet område enn nasjonalfølelse: Embryo, skapelse, frukt, ja, alle nivåer av utviklingen: fra urtilstanden – ennå i skapelsens fase … det som blir til. Det stiger opp som et embryo for det samlede Norden (Pohjola).

Les mer

De nordiske sommermøtene

Etter 2. verdenskrig våknet en ny følelse av en nordisk samhørighet. Grensene var igjen åpne og nye kontakter kunne knyttes, skriver Tinken Laurantzon i en artikkel i «Antroposofi i Norge 2-2015». De nordiske sommermøtene fikk nå en stor betydning. Det oppstod nærmest en ny identitet for den antroposofiske bevegelsen som skulle gi mange nye virksomheter. Engasjementet førte til en forsterkning og aktualisering utover, og en fordypning innover.

Les mer

Se også oversikt over de nordiske antroposofiske sommerstevner.

Rudolf Steiner och Den Fria Högskolan

Från början av 1900-talet beskriver Rudolf Steiner hur man kan öva sensibiliteten för den av honom själv upplevda andliga verkligheten i form av en kunskapsväg. Dels publicerade han böcker med detta tema, framför allt: Andlig skolning – Hur uppnår man kunskap om de högre världarna. Men han grundade också en första version av en esoterisk skola. Efter en ca 10-årig paus instiftade han i samband med det så kallade Julmötet 1923/24, Den Fria Högskolan för Antroposofi.

Les mer