AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig nyhetsbrev som sendes per epost til cirka 3200 mottakere i Norden. Nyhetsbrevet utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker. AntroPost startet opp i desember 2006 og har utkommet 128 fram til 2020. Ønsker du å motta AntroPost, kontakt: .

Les tidligere utgivelser av AntroPost