AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig nyhetsbrev som sendes per epost til cirka 3500 mottakere i Norden. Nyhetsbrevet utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker. AntroPost startet opp i desember 2006 og har i løpet av de ti første årene utkommet 100 ganger. Ønsker du å motta AntroPost, send epost til .

Les tidligere utgivelser av AntroPost