Seija Zimmermann om samarbete i Norden

Under 1900-talets andra hälft utvecklades ett nytt sätt att samarbeta och arbeta tillsammans i de nordiska länderna. Detta blev tydligt inte minst på kultur- och utbildningsområdet, där öppnandet av gränser äntligen tillät den fria rörligheten av människor mellan dessa länder. Det sa Seija Zimmermann i samband med nordiska sommarkonferensen i Goetheanum 2015.
Seija Zimmermann är från Finland och har sedan 2006 vore Vorstandsmedlem i Goetheanum vid Allmänna Antroposofiska Sällskapet. I 2018 kommer hon att avgå. I det sammanhanget har Seija Zimmermann intervjuats av Louis Defèche om frågor som ligger hennes hjärta nära.

Les mer

Mystery Dramas Around the World

21st-25th July, 2018 Goetheanum. Performing, Experiencing & Exploring Destiny Community. All over the world, there are human beings who have developed a deep connection to Rudolf Steiner’s Mystery Dramas. They are reading, performing, studying and meditating on them; they are translating, producing and writing follow-ups to them. All the groups have been invited to the Goetheanum in the summer to share their insights into how they have been living with the plays, for this festival.

Read more

Oslokursene – møtested for hele Skandinavia

Steinerhøyskolen arrangerer Oslokursene hver sommer i slutten av juli og begynnelsen av august (uke 30 og 31). Kursene har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia, og de er åpne for alle interesserte. Samlingene består av ulike kurs som ble arrangeres i lokalene til Rudolf Steinerskolen på Hovseter i Oslo. Grunnkurs i steinerpedagogikk. Uke 30, grunnkurs som retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Selve Oslokurset, uke 31. Et rikt og mangfoldig etterutdanningskurs for lærere i grunnskolen med mange undervisningsfag på alle trinn. Barnehagekurset, uke 31. Påmeldingen fra påsketider.

Les om Oslokursene

Dialogos medie- og ressurssenter

Dialogos er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter i Norge innen utdannelse, helse og omsorg, landbruk, med flere. Det er også Dialogos som drifter denne nettsiden.

Les mer på Dialogos.no

Trialog Tankesmedja i Sverige bearbetar frågor om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med ett holistiskt perspektiv. I vår samhällsanalys utgår vi ifrån tregreningens ideal om en demokratisk rättsstat, ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi, först framförda av den österrikiske filosofen Rudolf Steiner, antroposofins grundare.

Les mer på trialogtankesmedja.se

AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig nyhetsbrev som sendes per epost til cirka 3500 mottakere i Norden. Nyhetsbrevet utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker. AntroPost startet opp i desember 2006 og har i løpet av de ti første årene utkommet 100 ganger. Ønsker du å motta AntroPost, send epost til .

Les tidligere utgivelser av AntroPost

Tanker og bilder om et nordisk ord – et foster

Ordet klinger allerede i vår nasjonalsang som er skrevet på svensk: «Vårt land, vårt land, vårt fosterland», sa Riitta Harjunen under konferansen Norden i Goetheanum. Men ordet «et foster» fører inn i et helt annet område enn nasjonalfølelse: Embryo, skapelse, frukt, ja, alle nivåer av utviklingen: fra urtilstanden – ennå i skapelsens fase … det som blir til. Det stiger opp som et embryo for det samlede Norden (Pohjola).

Les mer

De nordiske sommermøtene

Etter 2. verdenskrig våknet en ny følelse av en nordisk samhørighet. Grensene var igjen åpne og nye kontakter kunne knyttes, skriver Tinken Laurantzon i en artikkel i «Antroposofi i Norge 2-2015». De nordiske sommermøtene fikk nå en stor betydning. Det oppstod nærmest en ny identitet for den antroposofiske bevegelsen som skulle gi mange nye virksomheter. Engasjementet førte til en forsterkning og aktualisering utover, og en fordypning innover.

Les mer

Se også oversikt over de nordiske antroposofiske sommerstevner.

Rudolf Steiner och Den Fria Högskolan

Från början av 1900-talet beskriver Rudolf Steiner hur man kan öva sensibiliteten för den av honom själv upplevda andliga verkligheten i form av en kunskapsväg. Dels publicerade han böcker med detta tema, framför allt: Andlig skolning – Hur uppnår man kunskap om de högre världarna. Men han grundade också en första version av en esoterisk skola. Efter en ca 10-årig paus instiftade han i samband med det så kallade Julmötet 1923/24, Den Fria Högskolan för Antroposofi.

Les mer