Goetheanum

Seija Zimmermann om samarbete i Norden

Under 1900-talets andra hälft utvecklades ett nytt sätt att samarbeta och arbeta tillsammans i de nordiska länderna. Detta blev tydligt inte minst på kultur- och utbildningsområdet, där öppnandet av gränser äntligen tillät den fria rörligheten av människor mellan dessa länder. Det sa Seija Zimmermann i samband med nordiska sommarkonferensen i Goetheanum 2015.
Seija Zimmermann är från Finland och har sedan 2006 vore Vorstandsmedlem i Goetheanum vid Allmänna Antroposofiska Sällskapet. I 2018 kommer hon att avgå. I det sammanhanget har Seija Zimmermann intervjuats av Louis Defèche om frågor som ligger hennes hjärta nära.

Läs intervjun med Seija Zimmermann

LIFE LIGHT-konferansen om lys og helse

Unescos årlige internasjonale konferanse arrangeres i år i Norge 13.-15. mai på Fornebu Hotel. Fra Norge bidrar lege Audun Myskja, prof. Johan E Moan, dr. Bjørn Bjorvatn, Raphael Kleimann, sammen med en rekke internasjonale foredragsholdere. 16. mai feires Verdens lysdag – Unescos International Day of Light. I Oslo foregår en rekke arrangementer, bl.a. på Oslo Design og Arkitektursenter, med framtredende fagfolk til tema lys, lyskvalitet og helse.

Les mer

Det usynlige mennesket i oss

Kurs med lege Kathrin Studer-Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer (Sveits) 18.-20. mai i Oslo, Pinsen 2018. For å kunne utvikle en dypere erkjennelse av oss selv, trenger vi å opparbeide en forståelse for det usynlige mennesket i oss. Kathrin Studer-Senn gjennomgår trinn for trinn Rudolf Steiners foredrag med samme tittel fra 1923 (GA 221). Boken er utgitt med samme tema. Kurset er av interesse for alle som vil forstå de åndelige kreftene som lever i mennesket.

Les mer

Mysteriedrama av Rudolf Steiner i Järna

Förvandlingskrafter i Rudolf Steiners Mysteriedramer: Invigningens port och Själens prövning. 24–29 juni 2018 i Kulturhuset i Ytterjärna. Rudolf Steiners två första mysteriedramer visas i sin helhet. Michael Debus kommer att spänna en båge från Jagutvecklingen i Parsifal till Jagutvecklingen i dramerna. 27 juni visas en eurytmisk framställning av ”Sägnen om Parsifal” med text av Jürgen Vater och en eurytmiproduktion av Liselotte Vater.

Les mer

Mystery Dramas Around the World

21st-25th July, 2018 Goetheanum. Performing, Experiencing & Exploring Destiny Community. All over the world, there are human beings who have developed a deep connection to Rudolf Steiner’s Mystery Dramas. They are reading, performing, studying and meditating on them; they are translating, producing and writing follow-ups to them. All the groups have been invited to the Goetheanum in the summer to share their insights into how they have been living with the plays, for this festival.

Read more

Hälsoveckan på Island – Healthweek 2018

Anthroposophic therapists are offering a one-week health retreat in the summer of July 8-14 in Núpur, Dýrafjörður, Iceland. The week will be filled with individual-orientated therapies and group work, both based on anthroposophic medicine. The emphasis will be on healthy daily rhythms, vegetarian nutrition and artistic pursuits. The evenings will be filled with talks, lectures and visits to nearby natural sceneries. Núpur is a former School Center, an old manor house and known church-farm, and is located on the northern shore of Dýrafjörður.

Read more

Oslokursene – møtested for hele Skandinavia

Steinerhøyskolen arrangerer Oslokursene hver sommer i slutten av juli og begynnelsen av august (uke 30 og 31). Kursene har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia, og de er åpne for alle interesserte. Samlingene består av ulike kurs som ble arrangeres i lokalene til Rudolf Steinerskolen på Hovseter i Oslo. Grunnkurs i steinerpedagogikk. Uke 30, grunnkurs som retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Selve Oslokurset, uke 31. Et rikt og mangfoldig etterutdanningskurs for lærere i grunnskolen med mange undervisningsfag på alle trinn. Barnehagekurset, uke 31. Påmeldingen fra påsketider.

Les om Oslokursene

Dialogos medie- og ressurssenter

Dialogos er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter i Norge innen utdannelse, helse og omsorg, landbruk, med flere. Det er også Dialogos som drifter denne nettsiden.

Les mer på Dialogos.no

Trialog Tankesmedja i Sverige bearbetar frågor om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med ett holistiskt perspektiv. I vår samhällsanalys utgår vi ifrån tregreningens ideal om en demokratisk rättsstat, ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi, först framförda av den österrikiske filosofen Rudolf Steiner, antroposofins grundare.

Les mer på trialogtankesmedja.se

AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig nyhetsbrev som sendes per epost til cirka 3500 mottakere i Norden. Nyhetsbrevet utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker. AntroPost startet opp i desember 2006 og har i løpet av de ti første årene utkommet 100 ganger. Ønsker du å motta AntroPost, send epost til antropost@antroposofi.no.

Les tidligere utgivelser av AntroPost

Tanker og bilder om et nordisk ord – et foster

Ordet klinger allerede i vår nasjonalsang som er skrevet på svensk: «Vårt land, vårt land, vårt fosterland», sa Riitta Harjunen under konferansen Norden i Goetheanum. Men ordet «et foster» fører inn i et helt annet område enn nasjonalfølelse: Embryo, skapelse, frukt, ja, alle nivåer av utviklingen: fra urtilstanden – ennå i skapelsens fase … det som blir til. Det stiger opp som et embryo for det samlede Norden (Pohjola).

Les foredraget på norsk, finsk eller tysk

Rudolf Steiner og Norden

Rudolf Steiner besøkte de Nordiske landene en rekke ganger, både til Danmark, Sverige, Finland og Norge. Første gang var i 1908, da han var 47 år, siste gang var i 1923 da han besøkte Kristiania (Oslo) i Norge.

Les om Rudolf Steiners og Ita Wegmans besøk i Norden
Les Oskar Borgman Hansens artikkel: Rudolf Steiner og Norden

Jørgen Smit, Arne Klingborg og Oskar Borgman Hansen.

De nordiske sommermøtene

Etter 2. verdenskrig våknet en ny følelse av en nordisk samhørighet. Grensene var igjen åpne og nye kontakter kunne knyttes, skriver Tinken Laurantzon i en artikkel i «Antroposofi i Norge 2-2015». De nordiske sommermøtene fikk nå en stor betydning. Det oppstod nærmest en ny identitet for den antroposofiske bevegelsen som skulle gi mange nye virksomheter. Engasjementet førte til en forsterkning og aktualisering utover, og en fordypning innover.

Les mer

Se også oversikt over de nordiske antroposofiske sommerstevner.

Rudolf Steiner och Den Fria Högskolan

Från början av 1900-talet beskriver Rudolf Steiner hur man kan öva sensibiliteten för den av honom själv upplevda andliga verkligheten i form av en kunskapsväg. Dels publicerade han böcker med detta tema, framför allt: Andlig skolning – Hur uppnår man kunskap om de högre världarna. Men han grundade också en första version av en esoterisk skola. Efter en ca 10-årig paus instiftade han i samband med det så kallade Julmötet 1923/24, Den Fria Högskolan för Antroposofi.

Les mer

De nordiske selskapene

De nordiske antroposofiske landsselskapene:

Det allmenne antroposofiske selskap
De nordiske landsselskapene er en del av verdensselskapet i Sveits, Det allmenne antroposofiske selskap. Hvert landselsskap er autonom og har egne statutter.
Boken
info-avis

Boken

Antroposofien i Norden –
Fem land i samarbeide
.
Boken viser hvordan antroposofisk kulturarbeid har utviklet seg gjennom sam-
arbeide over landegrensene. De nordiske sommerstevner ble en viktig inspirasjonskilde for det som skulle realiseres i praksis innenfor steinerskoler, helsepedagogiske hjem, jordbruk, arkitektur og kunstneriske virksomheter.

Les artikler fra boken her

Nordisk avis
info-avis

Nordisk avis

Det ble laget en egen nordisk avis på 32 sider i forbindelse med den nordiske sommerkonferansen 2015. Her kan du lese om bakgrunnen for konferansen, og om de ulike aktiviteter og initiativ i de nordiske landene.

Les avisen

Programmet

Les programmet til Sommerkonferansen 2015 på Skandinavisk eller

Ålandskonferansen 2011
Kapell Åland

Ålandskonferansen 2011

Den nordiske sommerkonferansen i Mariehamn på Åland 3.-7. august 2011 var ett av fire større arrangementer i forbindelse med 150-årsjubileet for Rudolf Steiners fødsel. «Jag är – det inre och det yttre ljuset» var tittelen, og temaet var «Kristus i det eteriske». Konferansen ble arrangert av de nordiske antroposofiske selskapene i samarbeid med Goetheanum, Föreningen Vård i Livet og Föreningen Steinerpedagogikens vänner på Åland.

Se minner fra konferansen.

Vandreseminar Island 2010

Vandreseminar Island 2010

«Sjalfr lei› flú sjalfan flik» – Led du selv, deg selv! (fra Eddaen, ”Grogalder”). Da var det 100 år siden Rudolf Steiner holdt ”Die Mission einzelner Volkseelen” i Oslo 1910. Steiner understreket her nødvendigheten av at hvert enkelt folk uansett størrelse og omfang, spiller et særegent instrument og har en spesiell stemme i ”menneskehetens orkester”.

Les Hartwig Schillers berettelse fra turen på norsk og tysk

Goetheanum og omgivelsene
Ita Wegman hus og klinikk

Goetheanum og omgivelsene

Det er daglige omvisninger i Goetheanum. En guide-bok forteller om bygningen og omgivelsene. Det er skiltet fire arkitektoniske rundturer fra Goetheanum, blant annet til Ita Wegmans hus og Klinik Arlesheim. Andre fine turmål er Eremitage og Dorneck slottsruinen.

Les mer

Reise og overnatting

Reise og overnatting

Goetheanum ligger i Dornach, Sveits, noen kilometer sør for Basel. Det er flere måter å reise dit. Et godt overnattingstilbud finnes både rundt Goetheanum og i Basel som ligger en trikketur unna.

Les mer

A holistic educational program

A holistic educational program

The International Youth Initiative Program (YIP) is a holistic educational program that strengthens young people’s capacity to take initiative in the face of current global challenges. 20-40 participants aged 18 to 28, from all over the world, live and learn together for 10 months in Järna, Sweden.

yip.se

Vår nordiske arv
Keltisk kors, Eivindvik

Vår nordiske arv

Vår nordiske arv et nettverk av mennesker som er interessert i norrøn mytologi, runenes gåte, stavkirkenes uttrykksform, eventyret og Askeladdens betydning, nordisk naturforståelse, samt den iro-keltisk kristendoms innvirkning her nord.

Les om nettverket