Oslokursene – møtested for hele Skandinavia

Steinerhøyskolen arrangerer Oslokursene hver sommer i slutten av juli og begynnelsen av august (uke 30 og 31). Kursene har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia, og de er åpne for alle interesserte. Samlingene består av ulike kurs som ble arrangeres i lokalene til Rudolf Steinerskolen på Hovseter i Oslo. Grunnkurs i steinerpedagogikk. Uke 30, grunnkurs som retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Selve Oslokurset, uke 31. Et rikt og mangfoldig etterutdanningskurs for lærere i grunnskolen med mange undervisningsfag på alle trinn. Barnehagekurset, uke 31. Påmeldingen fra påsketider.

Les om Oslokursene