Vård i livet och döden

I boken ger Raili Hake dig möjlighet ta del av flera människors långa erfarenheter och gedigna kompetens i vården av döende patienter. 27 personer berättar om sina känslor och tankar om döden, personer som antingen valt i sitt yrkesliv att vårda och sköta om människor vid livets slut eller har vårdat en anhörig. Fokus är just hur vi kan hjälpa en döende att leva värdigt. Boken utkom 2019 och kan beställas via Osuuskunta Ciris: (30€).

Les om «Vård i livet och döden»