Antroposofien i Norden – fem land i samarbeide

Boken kom ut i 2008. Da var det 100 år siden Rudolf Steiner var på sitt første foredragsbesøk i Norden. I løpet av 12 dager fra 28. mars til 8. april 1908 holdt han 20 foredrag i 7 byer i Sverige, Norge og Danmark. Det var den første av i alt 13 reiser til Norden frem til 1923.

Boken søker å få frem en samlet beskrivelse av Rudolf Steiners foredragsbesøk i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Steiner kom aldri til Island, men Ita Wegman besøkte Island i 1936.
Se en sammenfatning av disse kapitlene her

Boken viser også hvordan antroposofisk kulturarbeid har utviklet seg gjennom samarbeide over landegrensene. De nordiske sommerstevner ble en viktig inspirasjonskilde for det som skulle realiseres i praksis innenfor steinerskoler, helsepedagogiske hjem, jordbruk, arkitektur og kunstneriske virksomheter.

Det nordiske antroposofiske samarbeidet ble særlig forsterket mot slutten av 1940-tallet. Da begynte den lange rekken av nordiske sommerstevner. Man møttes til foredrag, felles studier og kunstneriske øvelser. Nye vennskapsbånd ble knyttet, og snart kom det til samarbeide på konkrete arbeidsområder.

Oppvåkning og utvikling

”Antroposofien i Norden – fem land i samarbeide” hviler på to grunnvoller. Den tar for seg utviklingen av det antroposofiske arbeide i alle de Nordiske landene i de første 100 årene etter Rudolf Steiner kom på sin første visitt, og vil være en ”grunnbok” for alle som ønsker å kjenne bevegelsens nordiske røtter. Dernest viser Göran Fant i artikkelen ”Nordiska antroposofiska sommarmöten” hvordan den særegne kvaliteten, som hadde sitt fødselsår i 1949 – da det første nordiske antroposofiske sommermøtet fant sted, fører til en slag oppvåkning, en fødsel til en ny identitet hvor den nordiske antroposofien i sterk tilknytning til Steiner, finner et forholdningssett som går fra en mer innadvendt holdning til en sterkere, entusiastisk engasjement, som får praktisk-sosiale konsekvenser, de mange datterbevegelsene. For på de nordiske sommermøtene kom det til å utvikle seg en særpreget stemning og en arbeidsmåte som var særegent innenfor den internasjonale antroposofiske bevegelsen. Det oppstod en udogmatisk og frihetlig ånd hvor man kunne arbeide fenomenologisk og i nær dialog med de store kulturhendelsene i samtiden.

Det norske arbeidet med mysteriedramaet ble et viktig innslag i møtene. Sophus Clausen var en sentral kraft i dette mangeårige arbeidet, og til det nordiske møtet på Lillehammer i 1960 framførte man tre scener av det første mysteriedramaet, Innvielsens port. To år senere i Ljungskile i Sverige var mysteriedramaet hovedtema og hele Innvielsens port ble framført på tysk. Arbeidet fortsatte med den andre delen og i 1976 i Oslo ble hele Innvielsens port og annen del, Sjelens prøvelse, oppført. Andre sentrale skikkelser fra Norge under stevnene var Jørgen Smit som holdt morgenforedraget hvert år fra 1949 til året før sin død i 1991. Senere var Oddvar Granly og Sam Ledsaak særlig aktive.

Sommerstevnene forgikk hver sommer fram til 1956 og deretter ca annen hvert år fram til 2002. Det største møtet noensinne fant sted i Tammersfors i 1990 og hadde 600 deltakere. Deretter ble det holdt et møte i 2002, mens stevnet i 2004 i Tønsberg måtte avlyses pga for få påmeldte. Og i sommer ble et nytt stevne gjennomført i Järna. Før sin død i 1991 uttalte Arne Klingborg, den drivende kraften i sommerstevnet, følgende: ”Man kan ikke gjenta det som har vært. Noe nytt må oppstå.”

Et omfattende bildemateriale

Boken har bortimot 80 fotografier og tegninger, og her finnes blant annet foto fra 1953 av Betty Clausen, Jens Bjørneboe, Jørgen Smit og Dan Lindholm på sommerstevne i Sverige, Annie Besant ved Frognerseteren på begynnelse av 1900-tallet, Rudolf Steiner og Marie von Sivers på en benk i hagen hos familien Reitan i Prof. Dahls gt 17 i 1908, Vidargruppen på utflukt på Nordstrand ca i 1915, Marie Steiner i Sverige på 1930-tallet, Ita Wegman på besøk på Island i 1936, lærere ved den første Steinerskolen i Oslo, Solveig Nagells barnehjem for utviklingshemmede barn på Toten på 50-tallet, og med barn fra Sletner gård, Trygve Sund som med biodynamikere i Sverige på 80-tallet og Einar Grepperud.

Fremtiden

Boken avsluttes med en lengre artikkel på 54 sider av Frans Carlgren med tittelen ”Från vaner och aser till den eteriske Kristus – ett forsök att förstå vart världen är på väg”. Her forsøker han å trekke opp de store linjene, fra vikingtiden og fram mot Nordens særlige oppgaver i dag og i fremtiden. Blant annet henviser han til den mysterieplassen som Steiner pekte på som var innrettet ved Externsteine mellom Paderborn og Detmold i Vest-Tyskland, og som hadde en viktig rolle for det nordlige og vestre Europa. Hvis man sammenligner Snorres saga om Odin med skildringen av den nordiske folkeånden, er likhetene slående. I følge Steiner handler det i begge tilfelle om en erkeengel som fra samme område, til sammen med en skare blivende skandinaver, begir de seg mot Norden.

Artiklene i boken

 • Göran Fant: Nordiska antroposofiska sommarmöten – Kronologisk oversikt over sommerstevnene
 • Oskar Borgman Hansen: Rudolf Steiner og Norden
 • Terje Christensen: Rudolf Steiner i Norge
 • Göran Fant: Rudolf Steiner i Sverige
 • Oskar Borgman Hansen: Rudolf Steiner i Danmark
 • Esa Ristilä: Rudolf Steiners relationer till Finland
 • Guðjón Árnason och Guðfinnur Jakobsson: Antroposofins väg på Island
 • Bengt Ulin: 30 år Nordiskt waldorflärarmöte – en krönika
 • Berit Löfström: Biodynamisk odling – en kulturgärning för liv
 • Bente Edlund og Arne Enge: Utviklingen av antroposofisk helsepedagogikk og medisin i Norden
 • Morten Gunge: Fra det nordiske bidrag til udvikling av arkitektoniske og sociale former
 • Frans Carlgren: Från vaner och asar till den eteriske Kristus – ett forsök att förstå vart världen är på väg
 • Kronologisk oversikt over Steiners foredrag i Norden

Antroposofien i Norden

Redaktører: Oddvar Granly, Oskar Borgman Hansen
Paperback
svensk, dansk, norsk
334 sider
Antropos Forlag 2008
ISBN/ISSN etc.: 978-82-79-40071-4
Landsselskapene i Danmark, Sverige, Finland og Norge har støttet bokutgivelsen økonomisk gjennom fondsmidler.