Waldorfskólinn

I desember 1990 startade en grupp människor Waldorfleikskolinn Ylur (värme på isländska) i Lækjarbotnum med 4 barn. Den växte fort till sig och i september 1991 startade Waldorfskolinn Lækjarbotnum, också med 4 barn. 1994 ledde meningsskiljaktigheter till en delning och Waldorfskolinn Solstafir grundades inne i Reykjavik. Nu finns det 2 Waldorflekskolor (-dagis) och Waldorfskolinn Solstafir i Reykjavik, de andra arbetar fortfarande i Lækjarbotnum, ca 10 km utanför Reykjavik. Waldorfskolor har som andra friskolor på Island ca 75 % av den skolpeng som kommunala skolorna har per elev.