Steiner/waldorfpedagogik i Norden

En grupp människor från hela Norden bildade i 1964 en stiftelse som de kallade Rudolf Steinerseminariet – i dag Kulturcentrum Järna. Den «Pedagogiska linjen» vid seminariet var i början uppbyggd som en utbildning för deltagare från hela Norden.

Det första nordiska waldorflärarmötet hölls i Järna 1969 och pågick i 30 år intill Oslo-kursen år 2000 helt förvärvade sommarens lärarfortbildning.