Sólheimar

I 1930 grunnlag Sesselja Sigmundsdóttir det antroposofiske barnehjemmet Sólheimar på Island. Stedet var landets første tiltak for utviklingshemmede overhode, og det første antroposofiske helsepedagogiske initiativet utenfor det tyskspråklige området. Sólheimar var et særlig hjerteanliggende for Ita Wegman, som blant annet var behjelpelig med å skaffe kvalifiserte medarbeidere. I 1936 foretok Ita Wegman en reise til Island med et opphold på Sólheimar. Sólheimar opphørte som helsepedagogiske hjem i 1979.

Kilde: Antroposofien i Norden

Les mer om Sólheimar