Pedagogisk utbildning och organisationer

FINLAND: Snellman‐Högskolan och Federation for Steiner Waldorf Education/Steinerkasvatuksen liitto.
SVERIGE: Waldorflärarhögskolan och Waldorfskolefederationen Föreningen, Waldorfpedagogiska Fritidshem, Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd.
DANMARK: Rudolf Steiner Lærerseminariet Sophia i København, Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark, och Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer.
NORGE: Steiner University College/Steinerhøyskolen i Norge, Steinerskoleforbundet och Steinerbarnehageforbundet.