Nordisk Forskningsring Biodynamisk Odling

Nordisk Forskningsring är en ideell förening, med ändamål att vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Forskningsringen grundades i 1949. Nio år senare startade föreningen ett forskningsinstitut som drevs i egen regi fram till 1988. Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling har publicerat mer än 30 rapporter om odling och matkvalitet.

Les mer

Nordisk Biodynamisk Forum er en møteplass for alle med interesse for et regenerativt og fornyende landbruk og arrangeres av en av de Biologisk-dynamiske foreningene i de nordiske landene. NORGE: Biologisk-dynamisk Forening. SVERIGE: Biodynamiska föreningen. FINLAND: Biodynamiska Föreningen/Demeter i Finland. DANMARK: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.