Network for Steiner Education

NORENSE Council er forvaltere av det nordiske forskningsprogrammet NORENSE (Nordic Research Network for Steiner Education). Det består av 12 medlemmer som representerer høyskolene, steinerskolene, steinerbarnehagene, foreldreforeningene og forbundene i Norge, Sverige og Finland. I tillegg til å fordele forskningsmidler, arbeider de med å skape gode rutiner knyttet til utdeling og oppfølging av forskningsmidler.

Les mer på norense.com