Mysteriedrama av Rudolf Steiner i Järna

Förvandlingskrafter i Rudolf Steiners Mysteriedramer: Invigningens port och Själens prövning. 24–29 juni 2018 i Kulturhuset i Ytterjärna. Rudolf Steiners två första mysteriedramer visas i sin helhet. Michael Debus kommer att spänna en båge från Jagutvecklingen i Parsifal till Jagutvecklingen i dramerna. 27 juni visas en eurytmisk framställning av ”Sägnen om Parsifal” med text av Jürgen Vater och en eurytmiproduktion av Liselotte Vater.

Les mer