Läkepedagogik och Socialterapi

Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi är ett omfattande nordiskt nätverk av omsorgsverksamheter för barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Till grund för arbetet ligger antroposofisk etik och människosyn, som fortlöpande utvecklas för att kunna möta individens behov och samhällets frågor på ett fruktbart sätt. Förbundets uppgift är att utveckla den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin. Förbundsmöten hålls minst två gånger om året – under Majdagarna i Ytterjärna och Höstmötet i ett av de nordiska länderna. Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi i Sverige, Helsepædagogisk Sammenslutning i Danmark og Sosialterapeutisk Forbund i Norge.

Les mer på nfls.nu