Etiske banker i Norden

Cultura Bank i Norge, Merkur Andelskasse i Danmark og Ekobanken i Sverige ble 2010 tildelt Nordisk Råds natur- og miljøpris for sitt grønne engasjement og sine bærekraftige prinsipper. Bankene har på en forbilledlig måte investert i bærekraftige prosjekter og fungerer de som et forbilde for andre aktører innenfor kapitalforvaltning. Merkur Andelskasse i Danmark ble opprettet i 1982, Cultura bank i 1997 i Norge og Ekobanken i 1998 i Sverige. Initiativet til bankene utgår blant annet fra Rudolf Steiners teori om tregrening av samfunnet, og GLS Bank – en tysk etisk bank etablert som et antroposofisk initiativ i 1974 – har vært en viktig inspirator. De tre nordiske bankene har utstrakt samarbeid, og de er alle medlem av European Federation of Ethical and Alternative Banks.

Les mer om tregrening