Egne antroposofiske legeforeninger

I de senere årene er det startet flere mindre behandlingssentra (terapeutikum) i Skandinavia. Alle de nordiske landene har egne antroposofiske legeforeninger: SVERIGE: Läkarföreningen för Antroposofisk Orienterad Medisin. DANMARK: Dansk Selskab for antroposofisk Medicin. FINLAND: Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry. NORGE: Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin. I de fleste nordiske landene finnes det virksomme helseeurytmister, massører, kunst-terapeuter, antroposofisk orienterte sykepleiere og jordmødre. Flere av disse har egne nettverk og foreninger.