Det usynlige mennesket i oss

Kurs med lege Kathrin Studer-Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer (Sveits) 18.-20. mai i Oslo, Pinsen 2018. For å kunne utvikle en dypere erkjennelse av oss selv, trenger vi å opparbeide en forståelse for det usynlige mennesket i oss. Kathrin Studer-Senn gjennomgår trinn for trinn Rudolf Steiners foredrag med samme tittel fra 1923 (GA 221). Boken er utgitt med samme tema. Kurset er av interesse for alle som vil forstå de åndelige kreftene som lever i mennesket.

Les mer