Antroposofisk omvårdnad

Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst (SAL) bildades 1984 för att samla intresserade sjuksköterskor inför att Vidarkliniken öppnade 1985. SALs ändamål är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av den antroposofiska människosynen och att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. SAL ska även verka för ett fördjupande av kunskaperna i antroposofisk läkekonst och håller återkommande kurser i antroposofisk omvårdnad.

Les mer på forbundetsal.org