Antroposofisk medisin i Norden

En egen Weleda-bedrift startet produksjon av legemidler i Sverige i 1965. Pasientforeningen FALK – Foreningen for antroposofisk legekunst i Norge ble startet i 1972. Sommerkurs for medisinere ble holdt i Sverige fra 1979. Disse utviklet seg til årlige nordiske sommermøter, en praksis som varte frem til midten av 1990-tallet. Fra 2004 er denne virksomheten tatt opp igjen som årlige januarmøter for medisinere fra Skandinavia og Baltikum. Etter mange års planlegging kunne Vidarklinikken i Järna åpne høsten 1985, og var  det eneste antroposofiske sykehuset i Norden. Men i 2019 måtte Stiftelsen Vidarkliniken legge ned sykehuset Vidar Rehab og Vidar vårdcentral.